УНАПРЕЂЕЊЕ МЕДИЈСКЕ КОМУНИКAЦИЈЕ СА МАРГИНAЛИЗОВАНИМ ГРАЂАНСКИМ ГРУПАМА

Центар за културу, едукацију и медије „Академац“ организовао је у Сремским Карловцима вишедневни семинар под називом „Унапређење медијске комуникације са маргинализованим грађанским групама“. Реч је о скупу који је реализован у три сесије, од 3. до 17. децембра 2019. године у великој сали Општине Сремски Карловци: први модул био је посвећен ефикасном и ефективном јавном наступу, као и кризном комуницирању, други етици и друштвеној одговорности, док је трећи био резервисан за интеркултуралну комуникацију, као и значају вербалне и невербалне комуникације.  Предавачи су били универзитетски наставници Милица Андевски, Универзитет у Новом Саду, Небојша Павловић, Универзитет у Крагујевцу и Бранислав Санчанин, Универзитет „Унион – Никола Тесла“ у Београду.

Циљ пројекта је подршка маргинализованим и осетљивим грађанским групама на подручју општине Сремски Карловци, спречавање дискриминације путем едукације и пружање неопходних информација особама које могу да утичу на ширу јавност. Посебан нагласак био је на социјалној укључености путем медија, како би се допринело њиховој сензибилизацији за медијско кандидовање акутних тема, које, како је указано, често нису препознате међу медијским посленицима. Дугорочни циљ пројекта је афирмација квалитетне и одговорне медијске комуникације о маргинализованим и осетљивим грађанским групама, кроз ширење свести о потреби критичког приступа информацијама и одговорној производњи медијских садржаја.

Закључено је да је ради обезбеђења успешне реализације нових, креативних иницијатива, неопходно оснажити и унапредити улогу представника локалне заједнице, невладиног сектора и образовних институција. Да би се у овој намери успело, пројекат дугорочно нуди повећање квалитета и важности учења о маргинализованим и грађански осетљивим групама.

Најављено је да ће презентована знања и искуства бити подељена и са представницима других локалних самоуправа и удружења грађана у Републици Србији.

Учесницима су на крају програма додељени сертификти о похађању.

Пројекат је подржала Општина Сремски Карловци.