ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА НАУЧНО-СТРУЧНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ

ТЕМЕ:

I

УТИЦАЈ ТРАДИЦИОНАЛНИХ И ДИГИТАЛНИХ МЕДИЈА НА ПРОМОЦИЈУ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ

II

ЗНАЧАЈ МЕДИЈА ЗА ПРОМОЦИЈУ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ КУЛТУРНОГ ТУРИЗМА

Желимо да научна сазнања и искуство које имате поделите са научном и стручном јавношћу, кроз овогодишњу тему конференције која интегрише медијску сферу са културним садржајима и туризмом. Намера је да се кроз излагања учесника и радове укаже на могућност да културна баштина буде туристички вреднована и одржива. За Сремске Карловце овакви скупови значе снажнију промоцију вредне баштине и привлачење још више посетилаца. Нарочито ће се сугерисати однос медија и културне баштине (материјалне и нематеријалне), с обзиром на недовољну заступљеност оваквих тема у медијима, али и све значајнијих активности које Република Србија предузима на упису националне баштине на УНЕСКО-ву Репрезентативну листу.

Организатор конференције је Центар за културу, едукцију и медије „Академац“ Сремски Карловци.

Позивамо Вас да учествујете у раду научно-стручне конференције у Сремским Карловцима на Светски дан туризма, 27. септембар 2020. године. Молимо Вас да учешће пријавите на електронску адресу: akademac21000@gmail.com

УПУТСТВО АУТОРИМА:

Рад треба да буде обима 10 до 15 страна, А4 формата.
Фонт: Times New Roman, 12 pt, проред 1.5
Наслови: велика слова подебљано 14pt.
Маргине 2,5

Сви радови биће у пдф. формату и штампани пре научно-стручне конференције у Зборнику радова.

Није предвиђена котизација за учешће на научно-стручној конференцији.

  1. Пријаве учешћа и тема: akademac21000@gmail.com 10.07.2020.
  2. Прихватање/одбијање темa 15.07.2020.
  3. Рок за предају сажетка рада: 30.07.2020.
  4. Рок за пријаву комплетног рада: 27.08.2020.
  5. Рок за рецензије и одговоре ауторима: 05.09.2020.
  6. Научно-стручна конференција: 27.09.2020.

Конференцијски рад може да има највише три аутора/коаутора. Сваки аутор може да учествује са највише два рада. Језик за писање радова је српски, уз обавезан апстракт на енглеском језику.