УНАПРЕЂЕЊЕ ЉУДСКИХ ПОТЕНЦИЈАЛА У МЕДИЈСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА НАУЧНО-СТРУЧНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ

ТЕМА:

УНАПРЕЂЕЊЕ ЉУДСКИХ ПОТЕНЦИЈАЛА У МЕДИЈСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА     

Желимо да научна сазнања и искуство које имате поделите са научном и стручном јавношћу, кроз овогодишњу тему конференције „УНАПРЕЂЕЊЕ ЉУДСКИХ ПОТЕНЦИЈАЛА У МЕДИЈСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА“, која интегрише људске потенцијале и медијску сферу. Намера је да се кроз излагања учесника и радове истакне значај људских потенцијала за развој медијских организација, али и да се укаже на то да су медијски радници оно највредније што организација има. Нарочито се охрабрују чланици о процесу регрутације и селекције, обукама и развоју каријере запослених, мотивцији, безбедности и здрављу на раду, као и етичком и правном контексту управљања људским ресурсима.

Организатор конференције је Центар за културу, едукцију и медије „Академац“ Сремски Карловци.

Позивамо Вас да учествујете у раду научно-стручне конференције, која ће бити одржана у Новом Саду, у суботу, 11. децембра 2021. године. Учешће и тему потребно је пријавити на електронску адресу:  akademac21000@gmail.com

УПУТСТВО АУТОРИМА:

Рад треба да буде обима 10 до 15 страна, А4 формата.

Фонт: Times New Roman, 12 pt, проред 1.5, doc/docx  

Наслови: ВЕЛИКА СЛОВА ПОДЕБЉАНО 14 pt.

Маргине 2,5

Апстракт: до 250 речи.

Кључне речи: одабрати три до пет речи.

Користите APA систем навођења референци.

Свим радовима биће додељен UDC и DOI број. Е-издање (e-ISBN) зборника радова на српском језику, уз апстракт на енглеском језику, биће доступно у отвореном приступу на интернет сајту www.akademac.edu.rs. Ауторима и коауторима радова припада без накнаде по два примерка штампаног издања зборника радова (P-ISBN). Потребу за више примерака неопходно је најавити директно организатору.

Није предвиђена котизација за учешће на научно-стручној конференцији.
Пријаве учешћа и тема: од 11. маја 2021. на: akademac21000@gmail.com 
Прихватање/одбијање темa: 15. јул 2021.
Рок за предају сажетка рада: 30. септембар 2021.
Рок за пријаву комплетног рада: 15. новембар 2021.
Рок за рецензије и одговоре ауторима: 21. новембар 2021.
Научно-стручна конференција: 11. децембар 2021.

У разматрање се узимају само радови који нису раније публиковани, нити су послати у неки други зборник радова или часопис. Слањем рада, аутори потврђују оригиналност рада и етичност научно-истраживачког процеса.

Конференцијски рад може да има највише три аутора/коаутора. Сваки аутор може да учествује са највише два рада. Језик за писање радова је српски, уз обавезан апстракт на енглеском језику.

Покровитељ научно стручне конференције је Покрајински секретријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.

Додатне информације: Моб., VIBER, DUO, IMO, WhatsApp: +381 65 898 1 898

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *