Dal Gandijeski ođi vI majdur trajil

Ande bari sala ando Sava maškaripe inćardape sikavipe palo Mahatma Gandi, Indijako marutno pale manušenđe orte thaj muklipe, numaj ande kale vrjamako konteksto.Sikavipe inćarda Birad Radžaram Jadžnik, sikavimatari, autoro thaj kustoso thaj majeminentno stručnjako palo Gandijesko sićope thaj meklipe, savo ande Serbija avilo po akharipe Indijaće ambasadako

Ando angluno kotor sikavimasko kote bešavne ando Sava maškaripe sas len šaipe te pindžarenpe e trajetova thaj čačimava pale savi mentisardape o Gandi. Majbut ašundinepe alava te lačhimaske rešinpe problemurja bizo bilačhipe, vortaortuipe, kamlobućako, strategije. Sa si kava pradaršit (stavo) savenca vatstardape o Gandi kana teljarda e dromeja te anel Indijaće muklipe.

O them ađes trubusarel pe milje Gandijen te transformišimen ando mirno, vorta ortosko thaj civilengo amalipe. Araćhen e Gandijes ande tumende, ande tumare pašune sar vi ande tumare dušmaja, se amen si kasavo kvaliteto. Sa so si trubusardo si putardo gîndo a e natura gîndoski si kasavi kaj jekhar buhljardi naštik te irisarelpe pe purano“, phenda o Birad Radžam Jadžnik.

Dujto reso sikavimasko sas te sikavelpe thaj majpašunilpe filozofijaće kale legendarno manušeske marutneske pale manušenđe orurja thaj muklipe ando seđesutno konteksto. Si manuša thaj organizacije vi ande ađesutno amalipe save džan Gandijeske dromeja thaj inđaren leske ideje thaj ođesko barvalimasko meklipe. Kava putrel o than pale se avinde arlisarimate save trubun te ćeren kaja lumnja majlačhe thaneja palo trajeto.

Nevo Gandi trubul te avel forutno themesko savo ande peste ćidela se postulate Gandijeske sikavimasko. Godova si o moralo, savest, inćarimaski zor, strategija, integriteto trujal savo haćarelpe čačipe thaj užo morali, tromalipe, empatija. Forutne themeske (lumnjaće) si kola manuša saven si empatija pale avrende, ažutin kolenđe save si ando čorrpe, thaj nikad či dozvolina te lenđe gîndova thagaril e sujeta thaj taština.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *