ZURJAVIPPE VUČESIKAVNE THANENĐE ANDO NAKHAVIPE PROJEKTURJENGO PALE RROMA

ZURJAVIPPE VUČESIKAVNE THANENĐE ANDO NAKHAVIPE PROJEKTURJENGO PALE RROMA

 

Po Univerziteto “Educons” sikado si projekto talo alav “Kotora daradimatar arakhadimatar rromane populacijatar ande biašunimašće thana pe teritorija katar Autonomna Pokrajina Vojvodina”, savo fundurjenca učharel Pokrajinako sekretarijato palo vučo sikavipe thaj gođaverimaskorodimasko bućaripe.

Po sikadipe sas e membrurja Nacionalne konsilestar rromane nacionalne minoritetorestar Aleksandar Radulović prezidento gatisarimašće odborestar thaj Jelena Jovanović savi si vi dikhljardi ando Parlamento Vojvodinako, save dine pherdo zurjavipe kale projektošće. Majdur, sas vi e koordinatorja pale rromane pučhimata katar teritorija AP Vojvodinaći, andar kala thana: Stara Pazova, Ruma, Odžaci, Sombor, Bačka Palanka, Novi Bečej, Apatin, Bečej thaj Bački Petrovac, sar vi manušnji andar Kancelarija pala inkluzija e Rromenđi Anastasija Sulejmanović.

Ando alav Univerzitetosko Edukons sas Andrea Andrejević Panić, prorektoro palo gođaveripe thaj maškarthemutno khetanimasko bućaripe. Šerutno projektosko si prof. dr Slavica Denić, a membrurja katar projektno timo si prof. dr Samed Karović thaj prof. dr Siniša Domazet.
Kamipe projektosko sit e dićhelpes thaj te vazdelpes pučhipe palo haradipe tromalimasko rromane populacijako ande biašunimašće thana thaj trubulipe te dićhenpes thaj te lenpes trubulimašće mere palo kovlipe ačhadimasko daradimatar save šaj te inćaren bilačhe ačhadimata palo arakhadipe thaj sastipe rromane populacijako.

 

PODRŠKA VISOKOOBRAZOVNIM USTANOVAMA U REALIZACIJI PROJEKATA NAMENJENIH ROMIMA

 

Na Univerzitetu Educons promovisan je projekta pod nazivom „Oblici ugrožavanja bezbednosti romske populacije u neformalnim naseljima na području Autonomne Pokrajine Vojvodina“, čiji je finansijer Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost.
Promociji su prisustvovali članovi Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine Aleksandar Radulović predsednik izvršnog odbora i Jelena Jovanović koja je i poslanica u Vladi AP Vojvodine, koji su pružili punu podržku ovom projeku. Takođe, prisustvovali su i kordinatori za romska pitanja sa teritorije AP Vojvodine, i to iz sledećih mesta: Stara Pazova, Ruma, Odžaci, Sombor, Bačka Palanka, Novi Bečej, Apatin, Bečej i Bački Petrovac, kao i predstavnik Kancelarije za inkluziju Roma Anastasija Sulejmanović.

Ispred Univerziteta Edukons bila je prisutna Andrea Andrejević Panić, prorektor za nauku i međunarodnu saradnju. Rukovodilac projekta je prof. dr Slavica Dinić a članovi projektnog tima su prof. dr Samed Karović i prof. dr Siniša Domazet.

Cilj projekta je da se sagleda i aktuelizuje pitanje ugrožavanja bezbednosti romske populacije u neformalnim naseljima i neophodnosti identifikovanja i preduzimanja neophodnih mera za ublažavanje posledica rizika i opasnosti koji mogu imati štetne posledice po bezbednost i zdravlje romske populacije.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *