Javni poziv za obavljanje stručnog stažiranja namenjen pripadnicima romske nacionalne manjine

Fondacija za obrazovanje Roma (FOR) objavljuje konkurs za obavljanje stručne prakse i usavršavanje
mladih Romkinja i Roma kroz program stažiranja kod poslodavaca iz javnog i privatnog sektora.

Program stažiranja se realizuje u okviru projekta „Pospešivanje zapošljivosti mladih Romkinja i Roma
– faza II“ uz podršku programa Nemačke finansijske saradnje koji sprovodi Nemačka razvojna banka
KfW u ime Vlade Republike Nemačke – Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj.


FOR je do sada podržao značajan broj Romkinja i Roma za bolje pozicioniranje na tržištu rada uz
pomoć pohađanja stručnih praksi, stručnih obuka, prekvalifikacija, dokvalifikacija, učenja stranih jezika,
kao i kroz profesionalno i karijerno savetovanje.


Cilj programa je da olakša prelazak mladih iz sveta obrazovanja u svet rada kroz pružanje mogućnosti
za dodatno sticanje znanja, veština i kompetencija. Program doprinosi smanjenju nezaposlenosti
mladih Roma i Romkinja, i pruža smernice ustanovama visokog obrazovanja u koncipiranju inkluzivne
politike.


O Fondaciji za obrazovanje Roma:


FOR je međunarodna fondacija, osnovana 2005. godine i posvećena je smanjenju jaza u obrazovanju
između romskog i neromskog stanovništva. Sa aktivnom i rastućom mrežom predstavništava širom
Centralne, Istočne, Jugoistočne Evrope i Turske, Fondacija pruža podršku u kreiranju i sprovođenju
strategija obrazovanja koje doprinose uključivanju Roma i Romkinja u obrazovne sisteme.


Ciljevi Fondacije za obrazovanje Roma:

  • Stvaranje uslova za kvalitetnije obrazovanje romske dece;
  • Poboljšanje rezultata u toku osnovnog obrazovanja za romsku decu od 6 do 14 godina;
  • Povećana stopa završavanja srednjeg obrazovanja kod romskih učenika;
  • Pružanje podrške pripadnicima romske nacionalne manjine u toku pohađanja akademskih studija, povećanje nivoa diplomiranja mladih Roma i jačanje identiteta romskih studenata;
  • Pospešivanje zapošljivosti mladih Romkinja i Roma.

Opšte informacije o konkursu


• Stažiranje se obavlja u trajanju od tri do šest meseci (u zavisnosti od oblasti i potrebe
poslodavaca);
• U skladu sa merama koje se odnose na pandemiju virusa COVID-19, stažisti/stažistkinje
mogu obavljati poslove onlajn ili u kancelariji kod poslodavca, ukoliko se poslovanje realizuje
u skladu sa donetim merama;
• Od stažista/stažistkinja se očekuje angažman od 40 sati nedeljno;
• Izabrani stažisti/stažistkinje će obavljati radne zadatke pod direktnim nadzorom mentora koji
će biti obezbeđan od strane izabranih poslodavaca;
• Stažistima/stažistkinjama sa srednjom stručnom spremom biće omogućena mesečna
nadoknada od 380 EUR bruto, dok će se za stažiste/stažistkinje sa visokim obrazovanjem,
kao i za stažiste/stažistkinje koji su na završnim godinama studija izdvojiti 500 EUR
bruto u dinarskoj protivvrednosti na mesečnom nivou;
• Stažiranje kod relevantnih poslodavaca se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa.
• FOR će na osnovu dostavljene dokumentacije sa poslodavcem i angažovanim licem na
stručnoj praksi zaključiti ugovore kojima se regulišu međusobna prava i obaveze.

Na konkurs se mogu prijaviti:


• Mlade Romkinje i Romi bez radnog iskustva;
• Osobe sa mestom prebivališta na teritoriji Republike Srbije;
• Mladi sa najmanje završenom trogodišnjom srednjom školom;
• Osobe otvorene za usavršavanje i sticanje novih znanja i veština;
• Lica koja poseduju timski duh, kao i sposobnost za samostalno obavljanje radnih zadataka;
• Osobe spremne na uspostavljanje i održavanja efikasnih radnih odnosa sa ljudima različitog
nacionalnog i kulturnog identiteta;
• Mladi posvećeni osnovnim ciljevima Fondacije za obrazovanje Roma;

Posebno ohrabrujemo mlade Romkinje da se prijave na konkurs za obavljanje stručnog stažiranja kod
poslodavaca iz javnog i privatnog sektora.


Kako se prijaviti?


• Prijava se može podneti isključivo putem ovog onlajn formulara:
• Prijave se mogu slati najkasnije do 17. oktobra 2022. godine [do kraja dana];
• Nepotpune i neblagovremeno podnete prijave, kao i one koje stižu putem elektronske pošte ili
kontakt forme na sajtu, neće biti razmatrane;

Posebni kriterijumi


• Prilikom popunjavanja prijave, neophodno je ukratko navesti razloge i motivaciju za
obavljanje stručnog stažiranja (molim navedite tri opcije – prva željena oblast stručne prakse
i dve opcione) i na koji način vam stručno stažiranje može pomoći u cilju poboljšanja kvaliteta
zapošljavanja i razvijanja veština, kao i dokaz da su na završnim godinama studija
• FOR će u skladu sa vašom pristiglom prijavom kontaktirati kompanije i zainteresovane strane i
pristupiti potpisivanju sporazuma o obavljanju stručne prakse.

Napomena:


U okviru ovog ciklusa konkursa za obavljanje stručnog stažiranja, Fondacija za obrazovanje Roma
može podržati 50 mladih Romkinja i Roma (30 kandidata sa srednjom stručnom spremom i 20
kandidata sa visokom stručnom spremom uključujući i kandidate/kandidatkinje koji su na završnoj
godini studija). Nakon prikupljanja pristiglih prijava, u odnosu na definisane kriterijume konkursa,
kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju uslove učestvuju u standardizovanom procesu selekcije i po
završetku dobijaju povratnu informaciju o ishodu procesa. O ishodu konkursa kandidati/kandidatkinje
će biti obavešteni najmanje pet dana pre početka stažiranja.


U cilju dodatnih pojašnjenja, dostupnih kategorija i oblasti stručnog usavršavanja, FOR zadržava pravo
da prilikom odlučivanja organizuje dodatne intervjue sa kandidatima/kandidatkinjama i pristupi selekciji.
O svim aktuelnim konkursima možete se informisati na sajtu: https://www.romaeducationfund.org/.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *