КОНТАКТ

  • Назив: Центар за културу, едукацију и медије „Академац“ Сремски Карловци
  • МБ: 28278578
  • ПИБ: 111366659
  • Телефон: +381 65 898 1 898
  • www.akademac.edu.rs
  • Е-пошта: akademac21000@gmail.com
  • ЕРСТЕ банка: 340-11023609-89