АКТУЕЛНО ИЗДАЊЕ


ПОЈЕДИНАЧНИ РАДОВИ


 1. МЕДИЈСКА АРХИВА КАО ЛОКАЦИЈА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂАПроф. др Биљана Ратковић Његован, Доц. др Ива Шиђанин
 2. УЛОГА И ЗНАЧАЈ ДИГИТАЛНИХ МЕДИЈА У ПРОМОЦИЈИ ПОНУДЕ КУЛТУРНОГ ТУРИЗМА ВРЊАЧКЕ БАЊЕДоц. др Милена Подовац, Др Горан Перић
 3. ДИГИТАЛНА МЕДИЈСКА ПРОМОЦИЈА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂАДоц. др Бранислав Санчанин, Проф. др Момчило Бајац, МА Милан Бубуљ
 4. ХУМАНИТАРНИ ДОГАЂАЈИ У ТУРИСТИЧКОЈ АНИМАЦИЈИ КАО ПОСЕБАН ВИД ПРОМОЦИЈЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂАПроф. др Анђелија Ивков Џигурски, МА Катарина Петронијевић, Проф. др Игор Стаменковић
 5. НОВЕ МЕТОДЕ КРОЗ ДИГИТАЛНЕ МЕДИЈЕ У САВРЕМЕНОЈ ОДРЖИВОСТИ КУЛТУРНОГ ГРАДИТЕЉСКОГ НАСЛЕЂАДоц. др Катарина Стојановић, МА Сузана Боровић, Проф. др Драго Цвијановић
 6. КУЛТУРНИ ТУРИСТИЧКИ МОТИВИ МЛАДИХ У СРБИЈИДр Александра Јевтовић, Др Горан Перић
 7. ИКТ У ФУКЦИЈИ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА И БРЕНДИРАЊА ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕПроф. др Марија Мандарић, Доц. др Весна Миловановић
 8. НОВЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ КУЛТУРНОГ ТУРИЗМА: ВИРТУЕЛНЕ ТУРЕ КАО ШАНСА РАЗВОЈАДоц. др Данијела Пантовић, МА Љиљана Шобић, Невена Васовић
 9. ВИРТУЕЛНА СТВАРНОСТ И КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕСандра Драмићанин, Бранислав Санчанин
 10. ДИГИТАЛИЗАЦИЈА У СВРХУ ДИГИТАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕМА Зоран Радосављевић
 11. ОСИГУРАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА ОД КАТАСТРОФА КУЛТУРНО ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИДоц. др Зоран Катанић, Др Славиша Милић, МА Маја Катанић, МА Јелена Катанић
 12. ДИГИТАЛНИ МАРКЕТИНГ У ФУНКЦИЈИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА ГРАДА КРУШЕВЦАМА Владан Петровић, Проф. др Марија Лакићевић

13. МЕСТО КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА У АПЛИКАЦИЈИ НОВОГ САДА ЗА ТИТУЛУ ЕВРОПСКЕ ПРЕСТОНИЦЕ КУЛТУРЕПроф. др Момчило Бајац, Др Дарко Полић