2020


ПОЈЕДИНАЧНИ РАДОВИ


 1. ЗНАЧАЈ ПРОМОЦИЈЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ КУЛТУРНОГ ТУРИЗМА У ФУНКЦИЈИ ЗАШТИТЕ СРПСКЕ КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИЉиљана Стошић Михајловић
 2. МОГУЋНОСТИ ПРОМОЦИЈЕ КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ ПУТЕМ ДРУШТВЕНИХ МРЕЖАВладан Петровић, Небојша Павловић, Марија Лакићевић
 3. ДИГИТАЛИЗАЦИЈА У ФУНКЦИЈИ ВАЛОРИЗАЦИЈЕ СРПСКИХ СРЕДЊОВЕКОВНИХ МАНАСТИРА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИЗоран Катанић, Јелена Катанић, Дамњан Радосављевић
 4. УЛОГА МЕДИЈА У ОЧУВАЊУ И ПРОМОЦИЈИ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА И ОДРЖИВОГ ТУРИЗМАБранислав Санчанин, Биљана Ратковић Његован
 5. ДИГИТАЛНО МОДЕЛОВАЊЕ ТУРИСТИЧКИХ ДЕСТИНЦИЈАНенад Б. Танасић, Бранислав Р. Танасић
 6. ПОТЕНЦИЈАЛИ РАЗВОЈА КУЛТУРНОГ ТУРИЗМА НА ПРОСТОРУ ТОПЛИЧКОГ ОКРУГАГоран Перић, Александра Јевтовић, Марко Гашић
 7. МЕДИЈИ КАО ПРОМОТЕРИ (НЕ)МАТЕРИЈАЛНЕ КУЛТУРНЕ БАШТИНЕАндреа Ратковић
 8. УТИЦАЈ ИНТЕРНЕТ САДРЖАЈА НА ОДЛУКУ ТУРИСТЕ О ПОСЕТИ ДЕСТИНАЦИЈЕ КУЛТУРНОГ ТУРИЗМАСандра Драмићанин, Бранислав Санчанин
 9. ПОТЕНЦИЈАЛ БРЕНДИРАЊА ПЕТРОВАРАДИНСКЕ ТВРЂАВЕ ПУТЕМ МОДЕРНИХ МЕДИЈАЂурђица Гордић, Јована Миљковић
 10. УТИЦАЈ ДРУШТВЕНИХ МЕДИЈА НА ПРОЦЕС ОДАБИРА ДОМАЋЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ КУЛТУРНОГ ТУРИЗМАЈована Миљковић, Тамара Божовић
 11. КОМБИНОВАЊЕ ТРАДИЦИОНАЛНИХ И ДИГИТАЛНИХ МЕДИЈА У СВРХУ БОЉЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ КУЛТУРНОГ ТУРИЗМА У СРБИЈИЗоран Радосављевић, Тијана Љубисављевић
 12. ГЛОБАЛНЕ ИКОНЕ КАО СРЕДСТВО КОМУНИКАЦИЈЕ У КУЛТУРНОМ ТУРИЗМУЗоран Радосављевић, Ана Ланговић Милићевић